Vridspjällsventil är en slags ventil som reglerar flödet genom att spjället vrids. Öppningsvinkeln för spjällskivan förändras och på så sätt kan man justera flödet. Ventilen kan justeras med en handspak i 90 grader. Handspaken kan antingen vara en manöverdon eller manuellt växlad. I jämförelse med andra typer av ventiler har vridspjällsventilen lägre kostnad, enklare installation och tämligen kort bygglängd. Desto större ventil som ska installeras desto enklare är installationen.

Användning av vridspjällsventil

Vridspjällsventiler används vanligen som avstängningsventiler samt för reglering av flöde. Ventilen används manuellt med hjälp av ett luftdon och ställdon som är elektriska. Ventilen är lämplig att använda i syftet att reglera ett flöde likaväl som avstängningsfunktion. En ytterligare funktion som vridspjällsventiler har är att den även fungerar som isolering. Ventilen kan anslutas på några olika sätt, exempelvis:

  • Svets – Med denna anslutning använder man en svets för att svetsa fast ventilen i rörsystemet.
  • Inspänning – I denna anslutning klämmer man fast ventilen. Ventilen fästs mellan flänsar med en bult.
  • LUG – LUG anslutning fungerar på samma sätt som inspänning med skillnaden att ventilen som används istället har öron som är gängade.

Branscher där vridspjällsventiler används

Vridspjällsventiler används inom en mängd olika branscher inom industri på grund av dess mångsidighet och effektiva egenskaper. De används bland annat inom petrokemi, gruv, livsmedel, papper samt massa och läkemedel. Dessa industrier har produkter som behöver regleras på olika sätt i antingen gas, flytande eller fast form. Då kan en vridspjällsventil vara väldigt användbar och effektiv. Vridspjällsventiler finns i olika material och vilken som lämpar sig bäst beror på vad den ska användas till. Olika vridspjällsventiler har även olika tryckklasser. Vilken tryckklass som lämpar sig beror på vilket material som ska regleras eller justeras. Att notera tryckklass innan inköp av vridspjällsventil är nödvändigt för att säkerställa att ventilen passar för användningsområdet.