Elcentraler, eller centraler, är ett litet skåp i bostäder där alla säkringar är samlade i. Många husägare är medvetna om att de har en elcentral men många vet inte vad som faktiskt är elcentralen. Vanligtvis kan elcentralen hittas i hallen, källaren, garaget eller grovköket. Alla bostäder som har el har en elcentral för att distribuera ut elen i bostadens alla rum.

Vad är en elcentral?

Husets elnät har olika kategorier för olika rum och området i huset. Varje gruppering har en egen säkring. Det är anledningen till att strömmen ofta går i en del av bostaden när en säkring går och inte hela bostaden. Genom att elnätet är uppdelat slipper hela bostaden bli strömlöst om något blir fel med säkringen. Elcentral är en benämning där alla dessa säkringar är samlade, ofta inklusive en jordfelsbrytare. Nära intill elcentralen finns en huvudströmbrytare. Genom att slå av huvudströmbrytare slår man av tillförseln av el i hela bostaden vilket kan vara användbart vid svåra elfel eller vid utförande av elarbete. Jordfelsbrytaren är en säkerhetsfunktion som många elcentraler har som automatiskt skår av all ström om ett fel med elen uppstår.

Olika typer av elcentraler

Det finns två olika sorters elcentraler, proppskåp och säkringsskåp med automatsäkringar. Gamla traditionella proppskåp har kemiska proppar och är vanliga i gamla hushåll medan nyare automatsäkringar finns i nyare bostäder. Båda sorters elcentraler fungerar på samma sätt, det vill säga att leda ström till bostadens alla rum och platser, samt att stänga av strömmen vid akuta fel. Om en kemisk kropp går måste den bytas ut medan automatsäkringar bara är att fälla upp igen om de går.

Schema över säkringarna

Inuti elcentralen bör det finnas ett schema över alla inkopplade säkringar för att visa vilken säkring som går vart. Det gör det betydligt mycket enklare att felsöka vid strömavbrott när en säkring går.