Vad är relining?

Relining är en metod som används för att sätta nya rör inuti befintliga avloppsrör. Metoden är väl beprövad och ett prisvärt alternativ till ett traditionellt stambyte. Under många års tid har relining prövats och nya metoder har uppkommit. Numera ingår relining som ett fullvärdigt alternativ till stambyte enligt branschorganisationerna BRif och STVF.

Så utförs relining

Processen vid relining kan enkelt delas in i tre olika moment.

1. En slags strumpa, vilket är ett slags foder, placeras med hjälpa av tryckluft inuti avloppsröret. Detta bildar ett nytt rör inuti det gamla röret. Det nya röret blir skarvlöst och självbärande.

2. När det nya röret är på plats öppnas stickledningarna med hjälp av en fräsrobot. Sedan monteras en grenförstärkning i det anslutande röret.

3. Sist men inte minst appliceras en härdplast på ledningarna för att bli tålig och slitstark. Metoden fungerar för många olika rördimensioner.

Relining är ett kostnadseffektivt alternativ till stambyte

I förhållande till stambyte är relining ett enklare och billigare alternativ. Vid ett stambyte skapas enormt mycket avfall, hela 5 ton för en villa i normalstor storlek. Kostnadsmässigt för relining är ungefär halva kostnaden av ett stambyte. Dessutom finns det många övriga kostnader som tillkommer när man genomför stambyte. De som bor i fastigheten där stambytet ska utföras kan dessutom vara tvungna att flytta ut under arbetet vilket blir en extra kostnad för alternativt boende under projektet. Ett stambyte tar väldigt lång tid att genomföra i förhållande till relining, som ofta kan genomföras med de boende kvar i bostaden.

Är stambyte eller relining bäst?

Generellt finns det inget alternativ som är bättre än det andra. Stambytet har sitt syfte och behöver fortfarande göras förr eller senare, oavsett om relining genomförs eller inte. Relining är å andra sidan en metod som kan användas för att skjuta upp stambytet, vilket är en besparing både för miljön och för plånboken.