Att studera utomlands kan ge dig minnen för livet. När du lever i ett annat land och studerar tillsammans med inhemska studenter får du tillgång till deras vardag och kultur på ett helt annat sätt än om du åker dit på semester eller en annan sorts resa. Det gör att du kan lära dig mycket mer och få med dig kunskaper du annars inte kunnat ta del av.

Vad innebär study abroad?

En study abroad termin är en termin när du läser på en högskola eller ett universitet i ett annat land. Det är ingen hel utbildning, utan du läser fristående kurser. Det kan vara bara för att du är intresserad och tycker att det är roligt, eller som en del av din svenska utbildning. Det normala är att det sträcker sig över en eller två terminer när du väljer study abroad.

Hur går study abroad till?

Vill du läsa utomlands kan du kolla med ditt universitet vad de har för möjligheter eftersom det finns utbytesavtal mellan olika universitet. Tyvärr är det inte så många platser per år, så många väljer istället study abroad på egen hand. Även om du gör så kan du tillgodoräkna dig poängen i en svensk utbildning. Vad som gäller för en study abroad termin som du ordnar på egen hand beror på vilket universitet du vill till. Ofta räcker det med att du kan engelska och har avslutat gymnasiet, men vissa kräver att du läst på universitet någon eller några terminer innan du åker. Det brukar vara möjligt att ta studielån för att täcka kostnaderna.

Vart kan du åka?

Du kan åka i stort sett vart som helst, men populära val är olika universitet i Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Fördelen med de länderna är att det är engelskspråkiga länder, vilket kan göra det enklare. Även Dubai, Sydkorea, Singapore, Spanien, Frankrike och Irland är exempel på populära destinationer för en study abroad termin.