Fastighetstvättmaskin till den gemensamma tvättstugan

Att ha en gemensam tvättstuga i hyreshuset eller bostadsfastigheten är praktiskt, ekonomiskt och miljövänligt. Det förutsätter dock att tvättstugan är utrustad med maskiner av hög kvalité.

Vad är fastighetstvättmaskiner?

Fastighetstvättmaskiner är tvättmaskiner som är särskilt avsedda för att hantera stora mängder tvätt dagligen. Precis som namnet “fastighetstvättmaskin” antyder, är den särskilt avsedd för att användas i fastigheter och inte i privata hushåll.

Skillnad mellan fastighetstvättmaskin och konsumenttvättmaskin

Den stora skillnaden mellan en fastighetstvättmaskin och en konsumenttvättmaskin är hur stora och rejäla de är. Den förstnämnda sortens tvättmaskin är större, klarar av mer tvätt och i många fall flera inställningar. De är trots allt avsedda för att klara av stora mängder tvätt dagligen. I gemensamma tvättstugor bokar de boende in en tvättid och i många fastigheter används alla tvättider dagligen av alla boende. Det innebär att tvättmaskinen är igång hela dagarna, ofta från tidigt på morgonen till sent på kvällen. En konsumenttvättmaskin är inte avsedd att klara av detta tryck medan en tvättmaskin som är avsedd för användning i fastigheter är mer slitstark och tålig.

Fördelar med fastighetstvättmaskin

Att ha en fastighetstvättmaskin i det privata hushållet är kanske inte nödvändigt eller speciellt praktiskt. För sitt användningsområde, i tvättstugor i större fastigheter som används av många hushåll, har det däremot enormt många fördelar. Som tidigare nämnt är de otroligt slitstarka och är tillverkade för att tåla hög belastning och konstant användning. De är dessutom anpassade för att användas av flera hushåll dagligen och därför är tvättprogrammen ofta betydligt mycket kortare än på en konsumenttvättmaskin. Det innebär att alla som använder tvättmaskinen kan tvätta flera tvättar dagligen under en och samma tvättid. Tack vare alla inställningar går det även att tvätta känsligare material och saker som inte alltid kan tvättas i en vanlig, traditionell konsumenttvättmaskin avsedd för det privata hushållet.