Avhjälpande underhåll är en viktig del av produktionen i en anläggning. Det går inte att undvika avhjälpande underhåll helt även om det är bäst att förebygga dessa typer av åtgärder, Ibland uppstår fel plötsligt och då kan avhjälpande underhåll vara behjälpligt för att få bukt med problemet innan det eskalerar.

Vad innebär avhjälpande underhåll?

Avhjälpande underhåll innebär åtgärder som genomförs som en reaktion på att något typ av funktionsfel har uppstått. Det handlar alltså om att identifiera och åtgärda fel innan felen växer sig stora och blir svårhanterliga. Om ett fel växer till sig kan reparationstiden bli längre vilket i slutändan kan resultera i att produktionen står still längre, sena leveranser och ren ekonomisk förlust.
Avhjälpande underhåll kan delas in i två kategorier, akut underhåll och uppskjutet underhåll. Akut underhåll behövs i situationer där det krävs att åtgärda problemet omedelbart för att undvika haverier. Uppskjutet underhåll handlar snarare om att planera en åtgärd till ett framtida datum som ligger nära i tiden.

Tillämpningar för avhjälpande underhåll

För att identifiera fel och åtgärda dessa så snabbt som möjligt är det kritiskt att ha ett underhållssystem på plats som har en modul för felanmälan. Att det är enkelt för operatörer och andra felanmälare att lägga in en felanmälan är viktigt för att alla fel ska komma in och kunna åtgärdas. Ju snabbare felet läggs in desto snabbare kan åtgärder planeras in. Dessa åtgärder som planeras in kan om det passar planeras in i ett framtida, redan planerat stopp. Om produktionen ändå planerar att stanna är det lika bra att försöka hinna med så mycket underhållsarbete och avhjälpande underhåll som möjligt för att anläggningen ska flyta på så smidigt som möjligt. Det är det mest ekonomiska sättet att hantera avhjälpande underhåll. Förövrigt är det bra att inte stressa med att åtgärda fel om det inte är akut, det kan leda till en stor arbetsbörda under en kort tidsperiod när det många gånger istället kan fördelas över en längre tidsperiod.