Att få till ett bra styrelsemöte är inte alltid så lätt. Personer är olika, vissa tycker om att prata väldigt länge medan andra har svårt att ta den plats de behöver, för att inte tala om att det finns mycket formalia att hålla reda på. Hur ska ni då göra för att det ska bli så bra som möjligt? Med planering och en bra struktur för mötet kan ni komma långt!

Planera ert styrelsemöte

Ett styrelsemöte behöver följa en viss struktur, där ni behöver gå igenom vissa bestämda punkter. Det är bra om den som ska leda mötet har koll på de olika punkterna och vad som behöver tas upp under mötets gång. Det kan även underlätta om alla fått information utskickad i samband med kallelsen till mötet, så att inte för mycket mötestid går till att svara på frågor och reda ut formella oklarheter. För den som har svårt att ta plats och våga prata kan möjligheten till förberedelse också ha stor betydelse. Har ni problem med att vissa pratar alltför länge kan det gå att skapa tidsgränser för att begränsa det. Även en del andra problem kan förebyggas med planering.

Digitala styrelsemöten

Under pandemin blev digitala styrelsemöten det normala, och det kan fortfarande vara ett bättre alternativ. Det gäller särskilt om de som ska delta på mötet är utspridda över landet eller över världen. Med digitala styrelsemöten blir det lättare att mötas, men mötesformen kan också kräva ännu bättre struktur och ledning än andra möten. Därför blir planeringen av yttersta vikt när det kommer till digitala möten. Tänk på att ge möjlighet att testa plattformen i förväg, så att ni inte behöver lägga mötestid på att lösa tekniska problem.

Lär dig mer

För att läsa mer om styrelsemöten och metoder om hur de kan underlätta rekommenderar vi att besöka TeamEngine. De har kunskap & information för att underlätta arbetet inom styrelse & ledning.