En relationshandling är en aktuell och detaljerad beskrivning och/eller ritning av en bostad, fastighet, lokal eller ett installationssystem.

När du ska bygga en bostad så behöver du olika dokument, så som bygglovshandlingar, bygghandlingar och konstruktionshandlingar. Dessa beskriver hur och vart huset ska byggas, hur det ska se ut både på in- och utsidan samt alla installationsdetaljer för el och rör o.s.v.; det är handlingar som man ska följa genom hela processen. Men under tiden som huset byggs upp så kanske man vill eller behöver ändra på något.

När huset är färdigt så ska en relationshandling utfärdas. Det innebär att man gör en mycket detaljerad beskrivning av utförandet, vem har gjort vad och hur har det har utförts? Sedan gör man en relationsritning, alltså en ritning som på detaljnivå visar upp hur slutresultatet när huset har färdigställts. Dessa handlingar arkiveras sedan hos kommunen.

Därför är en relationshandling viktig

Varför är det då så viktigt med en relationshandling? I slutändan handlar det kort och gott om ansvarsdelen.

När man gjort en om- eller utbyggnad eller någon typ av installation eller vad det nu kan vara som man utfört, och det är färdigställt så kommer det en besiktningsman. Om någonting då gått fel så kan ansvaret hamna på fel person helt enkelt.

Eftersom att relationshandlingen beskriver vem som utfört vad och hur det gått till, så vet man vem man ska kontakta vid eventuella fel. Om en snickare tillexempel ändrar något utan att kontakta konstruktören och det blir fel, så är det snickaren själv som får ta på sig hela ansvaret för det.

Det kan även vara viktigt att ha vid försäljning av en bostad så att köparen kan få en verklig beskrivning av bostaden som stämmer till punkt och pricka. Då kan både du och köparen vara säkra på att ingen felinformation förekommit.