Så fungerar en anställningsintervju

Så fungerar en anställningsintervju

En anställningsintervju kan ske på flera olika sätt och nedanstående idéer är avsedda som tips om hur du ska få ut det mesta av ett intervjutillfälle, hur detta än uppkommer. Du har troligtvis ställts inför många sorts utmaningar när du studerat eller jobbat på andra ställen fram till nu. Men en anställningsintervju är speciell. Du har i allmänhet en relativt kort tid på dig och det mötet kan påverka din framtid många år framåt.

Den roll som det innebär att bli intervjuad ska du försöka sätta dig in i så bra du kan. Det här kapitlet är avsett för att ge dig en första inblick.

Nycklarna till en framgångsrik anställningsintervju är förberedelse och övning.

Jag påstår att jag kan förutse de flesta av de frågor som kommer att ställas vid en anställningsintervju. Dessa frågor är indelade i tre kategorier:

  1. Ditt CV och din erfarenhet inom det jobb som är aktuellt. Genom ditt CV har du gett intervjuaren en meny att utgå ifrån när han eller hon ställer sina frågor. Se till att du kan beskriva bakgrunden till allt som står i ditt CV på ett bra sätt.
  2. Dig själv. Det finns en rad frågor som hänger ihop med dig själv och den vanligaste frågan är just ”Berätta om dig själv!”
  3. Allt om det aktuella jobbet. Beroende på din egen personliga bakgrund och erfarenhet kommer du att få svara på frågor om din tidigare erfarenhet inom området och hur denna erfarenhet passar in på det jobb som är aktuellt just i detta fall.

Förberedelser

Det första du ska göra när du får tillfälle att vara med på en anställningsintervju är att du kontrollerar datum, tid och plats för sammanträffandet samt namnen på intervjuaren/intervjuarna. Ta reda på rent praktiska detaljer som hur du kommer dit, den tid som troligen kommer att gå åt, om det kommer bli fler än en intervju, om avsikten är att du ska stanna över lunch etc. Om du är noggrann med att ta reda på allt detta så visar du direkt att du gillar att vara välorganiserad och att du gärna planerar så att det inte blir några problem.

Nästa steg är att du samlar så mycket information som möjligt om den aktuella organisationen.  På det sättet kommer du att känna dig säkrare och du får härigenom underlag för att ställa frågor vid intervjun. Leta efter information på nätet, ring innan intervjun och be att få tillgängliga broschyrer, produktblad, företagspresentationer etc. Försök att få fram så aktuell information som möjligt om företaget eller organisationen. Du kanske även kan få fram något om den person som ska intervjua dig, t.ex. hans eller hennes egna specialintressen och insatser som inredare.

Det tredje steget i förberedelserna är att du skriver ned vad du har för eget informationsbehov. Vad innebär den funktion som man söker någon för och hur passar du in i den rollen? Varför har det uppstått en vakans? Finns det möjligheter att utvecklas på den aktuella posten? Vilka problem innebär jobbet i första skedet. Vad fordras för att lyckas på den nya posten? Du behöver även få kännedom om organisationen och vilken stil och kultur som finns inom den.

Övning

Öva dig på att förklara följande: Vilken sorts person är du? Varför lämnade du ditt senaste jobb? Vilka styrkefaktorer och vilka svagheter har du? Har du haft några stora motgångar och hur klarade du i så fall dessa? Vilka mål har du när det gäller din karriär som inredare?

Om du t. ex. vill bli inredare bör du öva dig på att beskriva de projekt som du varit engagerad i tidigare. Beskriv projekten på ett logiskt och strukturerat sätt. Beskriv hur förutsättningarna var när projektet sattes igång, hur du på ett strukturerat sätt definierade de krav och önskemål som fanns, hur tidplan och budget såg ut och hur slutresultatet blev, användarnas reaktioner och hur ni klarade tid och kostnader.

Dessa är bland de svåraste frågorna som man kan ställas inför och det bästa sättet att klara av dessa är att öva ordentligt på svaren i förväg, antingen för dig själv eller, ännu bättre, i ett rollspel tillsammans med någon vars omdöme du litar på.

Öva dig på samma sätt genom att berätta om de olika punkterna som står i ditt CV för den typen av  frågor kommer med stor säkerhet.

Lycka till med intervjun!

Holger Wästlund

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>